Νέα διαδικασία εισαγωγής φοιτητών σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 504 /τ. Β/ 20-2-2019 η διαδικασία εισαγωγής στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στο Τμήμα
Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και στο Τμήμα Εθνομουσικολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου.


Μπορεί επίσης να σας αρέσει...

Αρέσει σε %d bloggers: