Ενημέρωση για την “Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής”, μαθητών/-τριών για το σχολικό έτος 2020–2021

Οι μαθητές/μαθήτριες που επιθυμούν να εγγραφούν, να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να μετεγγραφούν σε οποιαδήποτε τάξη Δημόσιων Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ.–ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2020–2021, υποβάλλουν «Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής», μέσω της εφαρμογής e-eggrafes στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

 https://e-eggrafes.minedu.gov.gr

συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία, από τη 18η Ιουνίου 2020 και ώρα 09:00 έως και τη 2η Ιουλίου 2020 και ώρα 23:59.

Επισημαίνεται ότι:

α) Για τα ιδιωτικά σχολεία, Ηλεκτρονική Αίτηση υποβάλλουν οι γονείς/ κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών/τριών ή οι ίδιοι οι μαθητές/-τριες, εφόσον είναι ενήλικοι/ες, που φοίτησαν κατά το τρέχον σχολικό έτος στη Γ΄ Γυμνασίου, Α΄ Λυκείου ή Β΄Λυκείου μόνο εάν επιθυμούν να εγγραφούν/ μετεγγραφούν σε δημόσιο ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ.

β) Υποβάλλουν Ηλεκτρονική Αίτηση μέσω της εφαρμογής e-eggrafes οι μαθητές/-τριες που προέρχονται από ξένα σχολεία του εξωτερικού, εφόσον έχει προηγηθεί η αντιστοιχία των τάξεων από την αρμόδια Δ.Δ.Ε. Ειδικότερα οι μαθητές/τριες που προέρχονται από ξένα σχολεία του εξωτερικού υποβάλλουν Ηλεκτρονική Αίτηση μέσω της εφαρμογής υπό την προϋπόθεση ότι κατέχουν τη Βεβαίωση Αντιστοιχίας από την αρμόδια Δ.Δ.Ε. την οποία στη συνέχεια θα καταθέσουν στη σχολική μονάδα κατανομής μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά. Αν δεν έχει ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη διαδικασία, οι αιτήσεις των παραπάνω μαθητών/τριών θα υποβληθούν χειρόγραφα στη σχολική μονάδα.

Είσοδος στην εφαρμογή e-eggrafes

Για την είσοδο στην εφαρμογή είναι απαραίτητοι οι κωδικοί ΓΓΠΣ (taxis) του κηδεμόνα του/ της μαθητή/-τριας που θέλει να υποβάλει Ηλεκτρονική Αίτηση. Για τους/τις ανήλικους/-ες μαθητές/-τριες ή τα ενήλικα προστατευόμενα μέλη, που δε διαθέτουν κωδικούς ΓΓΠΣ (taxis), χρησιμοποιούνται αποκλειστικά οι κωδικοί ΓΓΠΣ του γονέα ή κηδεμόνα ή του κατά το νόμο υπεύθυνου αντίστοιχα που έχει καταχωριστεί στο Πληροφοριακό Σύστημα myschool. Στην τελευταία περίπτωση, απαιτείται αποδεικτικό έγγραφο δημόσιας αρχής για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους στο σχολείο.

Εφιστάται η προσοχή, σε περίπτωση γονέων/κηδεμόνων των οποίων τα ατομικά στοιχεία αναγράφονται στη ΓΓΠΣ (taxis) με λατινικούς  χαρακτήρες, να ενημερώσουν τον Διευθυντή  της σχολικής μονάδας προκειμένου ο  τελευταίος να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να συμφωνούν τα στοιχεία του κηδεμόνα, που εμφανίζονται στο πεδίο «κηδεμόνας e-eggrafes» του ΠΣ myschool , με αυτά που εμφανίζονται στο taxis. Στο πεδίο «κηδεμόνας e-eggrafes» οι Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων μπορούν να κάνουν διορθώσεις (π.χ. λατινικοί χαρακτήρες) προκειμένου να υποβληθούν με επιτυχία οι ηλεκτρονικές αιτήσεις χωρίς να επηρεάζονται τα υπόλοιπα πεδία στο ΠΣ myschool.

Οι Διευθυντές των Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων ή Επαγγελματικών Λυκείων διευκολύνουν τους κηδεμόνες που δηλώνουν αδυναμία να υποβάλουν μόνοι τους την Ηλεκτρονική Αίτηση διαθέτοντας έναν/ μία εκπαιδευτικό και ένα Η/Υ στο σχολείο τους για την καταχώριση των Ηλεκτρονικών Αιτήσεων, κατόπιν συνεννόησης των ενδιαφερόμενων με τη σχολική μονάδα. Η σύνδεση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e-eggrafes γίνεται με τους κωδικούς ΓΓΠΣ (taxis) του κηδεμόνα.

Οι αιτούντες κατά την είσοδό τους στην εφαρμογή θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται για τις τάξεις και τις ομάδες προσανατολισμού των ΓΕ.Λ., τους τομείς και τις ειδικότητες των ΕΠΑ.Λ., στις οποίες δύνανται να εγγραφούν.

Κατά την υποβολή της Ηλεκτρονικής Αίτησης εμφανίζονται αυτόματα χωρίς δυνατότητας αλλαγής το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο του κηδεμόνα όπως αντλούνται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (GSIS), η οποία παρέχει την υπηρεσία ταυτοποίησης των χρηστών της πλατφόρμας e-eggrafes, ενώ καταχωρίζονται απαραίτητα τα παρακάτω στοιχεία:

το e-mail του κηδεμόνα ή του/της ενήλικου/-ης μαθητή/-τριας

το μητρώνυμο του κηδεμόνα ή του/της ενήλικου/-ης μαθητή/-τριας

Για τα ημερήσια ΓΕ.Λ.

  • Επιλογή ημερήσιου ΓΕ.Λ.
  • Η τάξη στην οποία θα φοιτήσουν οι μαθητές/-τριες το επόμενο σχολικό έτος
  • Επιλογή ξένης γλώσσας (Α΄Λυκείου)
  • Επιλογή Ομάδας Προσανατολισμού (Β΄ και Γ΄ Λυκείου)
  • Το σχολείο τελευταίας φοίτησης καθώς και το έτος τελευταίας φοίτησης
  • Ο αριθμός μητρώου (Α.Μ.) μαθητή/-τριας (ο οποίος αναγράφεται σε πρόσφατο έλεγχο προόδου, στο Ατομικό Δελτίο μαθητή).
  • Η ημερομηνία γέννησής του/της μαθητή/-τριας.
  • Από ποιον/-α καταχωρίζεται η Ηλεκτρονική Αίτηση
  • Ο αριθμός του κινητού τηλεφώνου του/της κηδεμόνα ή του/της μαθητή/-τριας.

Συνιστάται θερμά η ηλεκτρονική εγγραφή να γίνει όσο το δυνατόν νωρίτερα, ώστε να υπάρχει χρόνος για την επίλυση τυχόν προβλημάτων που θα παρουσιαστούν. Παρακαλούνται οι γονείς και οι κηδεμόνες, μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής, να αποστείλουν επιβεβαιωτικό μήνυμα στο e-mail του Σχολείου.

Διαβάστε αναλυτικά την Εγκύκλιο εδώ.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...

Αρέσει σε %d bloggers: