ΕΙΣΙΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ Α. Π. Θ.

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, έχοντας υπόψη τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης με αριθμό Φ. 151/116946/Β6/11-10-2011 (ΦΕΚ 2438/τ. Β/02-11-2011), όπως τροποποιήθηκε με την Υπουργική Απόφαση με αριθμό Φ. 153/89638/Α5/09-07-2020 (ΦΕΚ 2880/τ.Β/16-07-2020), αποφάσισε την προκήρυξη των εισιτηρίων εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, για την εισαγωγή σπουδαστών στο Α εξάμηνο σπουδών, στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, οι οποίες θα αρχίσουν την 5η Σεπτεμβρίου 2022.

Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων θα υποβληθούν από την 25η Αυγούστου 2022 έως και την 31η Αυγούστου 2022, στην Επιτροπή Παραλαβής και Ελέγχου των δικαιολογητικών των υποψηφίων στα γραφεία του Τμήματος, στην οδό Ικονίου 1, Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκη (ΤΚ 56430).

Αναλυτικές πληροφορίες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και την υποβολή τους μπορείτε να δείτε στην Προκήρυξη που επισυνάπτεται.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ


Μπορεί επίσης να σας αρέσει...

Αρέσει σε %d bloggers: