Διευκρινίσεις για μαθητές/-τριες με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες που επιθυμούν να εισαχθούν σε Σώματα Ασφαλείας

Από το 2ο ΚΕΔΑΣΥ Α΄Αθήνας διευκρινίζεται ότι όσοι/-ες ενδιαφέρονται να εισαχθούν φέτος ή οποιαδήποτε άλλη χρονιά σε Σώματα Ασφάλειας δεν έχουν το δικαίωμα να αξιολογηθούν προφορικά καμία χρονιά (ούτε την παρούσα, ούτε προηγούμενη, ούτε αυτή που θα θελήσουν να εισαχθούν σε Σώματα Ασφαλείας).


Οι ενδιαφερόμενοι/-ες μαθητές/-τριες δεν δύνανται την πρώτη χρονιά να αξιολογηθούν προφορικά, ενώ την επόμενη/-ες γραπτά, καθώς, ακόμη κι αν μετέπειτα εξεταστούν γραπτώς και επιτύχουν, δεν θα τους επιτραπεί η εισαγωγή τους στις σχολές των Σωμάτων Ασφάλειας. Η εισαγωγή τους θα απορριφθεί από τα Αρμόδια Υπουργεία τα οποία έχουν στη δικαιοδοσία τους τις σχολές των Σωμάτων Ασφάλειας, εφόσον σύμφωνα με τις διατάξεις του  Π.Δ. 11/2014 (Φ.Ε.Κ. Α΄-17) («Κρίση Σωματικής Ικανότητας των στρατευσίμων, αυτών που κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς και του στρατιωτικού προσωπικού γενικά») οι μαθητές/-τριες αυτοί/-ές έχουν δηλωθεί στο παρελθόν και φέρονται από τότε και στο εξής ως άτομα με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (ΕΜΔ).

Ωστόσο είναι εφικτό μόνο το αντίθετο, δηλαδή ένας μαθητής/μία μαθήτρια που ενδιαφέρεται για τα Σώματα Ασφάλειας επιτρέπεται να συμμετέχει την πρώτη (ή τη δεύτερη) χρονιά γραπτώς, αλλά, αν ο ίδιος μετέπειτα αλλάξει επιλογές και δεν επιθυμεί τις επόμενες χρονιές την εισαγωγή του σε Σώματα Ασφαλείας, δύναται τότε και μόνο να συμμετέχει με την ειδική κατηγορία ΕΜΔ και να αξιολογηθεί από επιτροπή τριών καθηγητών προφορικώς, χωρίς ωστόσο να λαμβάνονται υπόψιν τα γραπτά.

Υ.Γ.1. Οι Μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (ΕΜΔ – Δυσλεξία, Δυσορθογραφία, Δυσαριθμισία, Δυσγραφία, Δυσαναγνωσία, Δυσκολίες στο γραπτό λόγο) είναι αυτοί που έχουν το δικαίωμα προφορικής εξέτασης αντί γραπτών και αποκλείεται η εισαγωγή τους στα σώματα ασφαλείας.

Επισυνάπτεται το πλήρες έγγραφο του 2ου ΚΕΔΑΣΥ Α΄Αθήνας:

ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΕΔΑΣΥ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...

Αρέσει σε %d bloggers: