Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων, σχολικό έτος 2023-2024

Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ Β’ 5988/13-10-2023 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 114366/ΓΔ4/12-10-2023 Υ.Α. με θέμα: «Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2023-2024».

Σύμφωνα με την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση η Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Δ.Ε.Μ.) των μαθητών/τριών της Γ΄ τάξης Λυκείου και της Δ΄ τάξης Λυκείου των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. για το σχολικό έτος 2023-2024 περιλαμβάνει τα εξεταζόμενα στις πανελλαδικές εξετάσεις ειδικά μαθήματα: 1) Ελεύθερο Σχέδιο, 2) Γραμμικό Σχέδιο, 3) Γαλλικά, 4) Γερμανικά, 5) Ιταλικά, 6) Ισπανικά, 7) Αρμονία, Ακουστική Ικανότητα, Μουσική Αντίληψη/Γνώση.

Για περισσότερες πληροφορίες μελετήστε την σχετική υπουργική απόφαση.

Για υποβολή αιτήματος, συμπληρώστε την σχετική δήλωση – αίτηση και αποστείλετέ την ηλεκτρονικά στο email του σχολείου, είτε με τη μορφή ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης (δείτε τη σχετική διαδικασία) είτε μέσω ψηφιακής βεβαίωσης εγγράφου (δείτε τη σχετική διαδικασία).

Η σχετική διαδικασία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την Πέμπτη, 16 Νοεμβρίου 2023.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ! (Τα σχόλια δημοσιεύονται μετά από έγκριση)

Αρέσει σε %d bloggers: