Πρόγραμμα eTwinning

Αγαπητοί γονείς. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για το πρόγραμμα eTwinning στο οποίο συμμετέχουν τα παιδιά σας κατά το τρέχον σχολικό έτος.

Αρχικά, το eTwinning είναι μια ευρωπαϊκή δράση η οποία ξεκίνησε το 2005. Μέσω αυτής σχολεία από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες, κάνοντας χρήση εργαλείων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), συνεργάζονται ώστε να αποκομίσουν παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη. Η δράση eTwinning δίνει σε μαθητές και εκπαιδευτικούς την ευκαιρία να λάβουν μέρος σε κοινά παιδαγωγικά έργα με άλλα σχολεία και έτσι να μάθουν συνεργατικά, να ανταλλάξουν απόψεις, να γνωρίσουν διαφορετικές κουλτούρες και να δημιουργήσουν καινούριες φιλίες.

Συγκεκριμένα, τα παιδιά σας συμμετέχουν στη δημιουργία ενός έργου με τον τίτλο «Our hybridictionary» («Το υβριδικό λεξικό μας»). Υπεύθυνες καθηγήτριες για την υλοποίησή του είναι οι φιλόλογοι του σχολείου μας κ. Ειρήνη Παναγιωτοπούλου και κ. Βασιλική Γεωργούλα. Στο πλαίσιο αυτού του έργου συνεργαζόμαστε με ένα σχολείο της Ιταλίας, ένα της Ουγγαρίας και ένα της Τουρκίας. Σκοπός μας είναι να μελετήσουμε από κοινού την επιρροή της αγγλικής γλώσσας και να δημιουργήσουμε ένα λεξικό με αγγλικούς όρους που έχουν εισχωρήσει στη μητρική μας.

Για την επικοινωνία και τη συνεργασία με τα άλλα σχολεία, οι δύο καθηγήτριες και τα παιδιά σας έχουν εγγραφεί σε μια πλατφόρμα, το twinspace. Η συγκεκριμένη πλατφόρμα είναι απόλυτα ασφαλής, γιατί κάθε έργο έχει τον ιδιωτικό του χώρο στο twinspace. Στον δικό μας μέλη είναι μόνο οι καθηγητές και οι μαθητές των τεσσάρων σχολείων που συμμετέχουν στη δράση. Οι μαθητές έχουν εγγραφεί από τους ίδιους τους καθηγητές τους, άρα τα στοιχεία που εμφανίζονται στο προφίλ τους είναι αληθή. Επίσης, οι καθηγητές είναι οι διαχειριστές της πλατφόρμας. Αυτό συνεπάγεται ότι έχουν πρόσβαση στους λογαριασμούς των μαθητών τους, μπορούν να παρακολουθούν τις αναρτήσεις και τα μηνύματα που ανταλλάσσουν και έχουν τη δυνατότητα να παρέμβουν, να αλλάξουν τους κωδικούς ή να διαγράψουν μέλη. Για αυτό συνιστούμε στα παιδιά να επικοινωνούν με τα άλλα μέλη μόνο μέσω του twinspace και όχι μέσω κινητών ή άλλων σελίδων κοινωνικής δικτύωσης ή εφαρμογών (π.χ. facebook, twitter, chat, skype).

Επίσης στο facebook έχουμε δημιουργήσει μια κλειστή ομάδα, της οποίας μέλη είναι οι δύο υπεύθυνες καθηγήτριες και οι μαθητές του σχολείου μας,. Εκεί μπορούμε να δίνουμε οδηγίες, να αναρτάμε ανακοινώσεις ή σχετικό υλικό και να λύνουμε απορίες των παιδιών. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε οι ίδιοι να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Ελληνικής Υπηρεσίας Υποστήριξης της δράσης eTwinning που λειτουργεί από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (Ι.Τ.Υ.Ε.) με τη συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων (www.etwinning.gr).

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε απορία έχετε.

Με εκτίμηση                                     Οι υπεύθυνες καθηγήτριες
Ο Διευθυντής                                    Ε. Παναγιωτοπούλου Β. Γεωργούλα
Γ. Αντωνάρας

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...

Αρέσει σε %d bloggers: