Λειτουργία σχολικών μονάδων (λόγω εκλογών)

Σύμφωνα με την εγκύκλιο Φ1/79634/ΓΔ4/20-5-2019 του ΥΠΠΕΘ: Σας γνωρίζουμε ότι, λόγω της διενέργειας των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Δημοτικών, Κοινοτικών και Περιφερειακών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019,...