Ημερήσιο αρχείο: Μάιος 29, 2019

0

Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Υπουργική απόφαση Φ.253.1/80988/Α5 / 22-5-2019 Διαβάστε – κατεβάστε την απόφαση (512ΚΒ)

0

Ένταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων στα Επιστημονικά Πεδία

Δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ οι αποφάσεις Για το 90% των θέσεων (ΦΕΚ 1907Β/28-5-2019) (180ΚΒ) Για το 10% των θέσεων (ΦΕΚ 1909Β/28-5-2019) (155ΚΒ)

0

Πρόγραμμα υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας υποψηφίων των Τ.Ε.Φ.Α.Α. 2019 και οδηγίες

Πρόγραμμα ΠΡΟΣΟΧΗ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ: Λόγω Πανελληνίων εξετάσεων στις 18-6-2019 έγινε αλλαγή της ώρας της Υγειονομικής και Πρακτικής δοκιμασίας. Θα είναι απογευματινές ώρες και συγκεκριμένα 17.00 -20.00. *Μόνο για τις 18-6-2019* Πίνακες βαθμολογίας Δείτε τους...