Εξεταστικό κέντρο Αγγλικών

Σύμφωνα με την απόφαση 9798/10-5-2019 της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας «Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων του Ειδικού Μαθήματος των Αγγλικών, έτους 2019 και κατανομή των Σχολικών Μονάδων της Δ/νσης Δ.Ε. Α΄ Αθήνας σε αυτά», οι...