Ημερήσιο αρχείο: Ιούνιος 21, 2019

0

Ηλεκτρονική Υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Α1. Διαδικασία υποβολής Μηχανογραφικού Δελτίου (Μ.Δ.). Οι διαδικασίες για την υποβολή του Μ.Δ. αρχίζουν από την Παρασκευή 21 Ιουνίου και λήγουν την Δευτέρα 15 Ιουλίου 2019. Πιο αναλυτικά: Οι...

0

Το 4ο ΓΕΛ Ζωγράφου στο INSTITUT D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA DE PUÇOL, Ισπανία

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Erasmus +KA229 : Το 4ο ΓΕΛ Ζωγράφου στο INSTITUT D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA DE PUÇOL, Ισπανία Το 4ο ΓΕΛ Ζωγράφου στο πλαίσιο του διετούς προγράμματος Erasmus+ KA+ 229 με τίτλο : “Cultural heritage as...