Επίδοση ελέγχων

Η επίδοση των ελέγχων όλων των τάξεων θα γίνει την Τετάρτη 19/6/2019, ώρες 8:00 – 14:00