Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η υπουργική απόφαση 10645/ΓΔ4 με τίτλο «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»

Τα θέματα που ρυθμίζει είναι:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ – Έτος, Διακοπές και Αργίες

 • Άρθρο 1 – Σχολικό Έτος, Διδακτικό Σχολικό και Διδακτικό Έτος
 • Άρθρο 2 – Διακοπές – Αργίες -Εορταστικές Εκδηλώσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ – Υπηρεσιακά Βιβλία – Έντυπα

 • Άρθρο 3 – Υπηρεσιακά Βιβλία
 • Άρθρο 4 – Υπηρεσιακά Έντυπα
 • Άρθρο 5 – Τύπος και επισημοποίηση Υπηρεσιακών Βιβλίων και Εντύπων
 • Άρθρο 6 – Φύλαξη Υπηρεσιακών Βιβλίων και Εντύπων
 • Άρθρο 7 – Έναρξη ισχύος νέων Υπηρεσιακών Βιβλίων και Εντύπων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ – Εγγραφή μαθητών

 • Άρθρο 8 – Έννοια της εγγραφής
 • Άρθρο 9 –Τρόπος και χρόνος εγγραφής
 • Άρθρο 10 – Τρόπος και χρόνος εγγραφής στις ΣΜΕΑΕ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Άρθρο 11 – Στοιχεία που καταχωρίζονται
 • Άρθρο 12 – Περιοχή σχολείων και αριθμός μαθητών που φοιτούν
 • Άρθρο 13 – Κηδεμονία ανηλίκων μαθητών
 • Άρθρο 14 – Μαθητές από ξένα σχολεία του εξωτερικού
 • Άρθρο 15 – Έξοδος μαθητή από το σχολείο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ – Μετεγγραφή

 • Άρθρο 16 – Γενική Διάταξη
 • Άρθρο 17 – Μετεγγραφές με αίτηση
 • Άρθρο 18 – Λοιπές μετεγγραφές
 • Άρθρο 19 – Προθεσμία μετεγγραφών
 • Άρθρο 20 – Διαδικασία μετεγγραφών – βαθμολογία
 • Άρθρο 21 – Ανανεώσεις εγγραφών
 • Άρθρο 22 – Ένταξη μαθητών σε τάξεις – Οριστικοποίηση τμημάτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ – Φοίτηση μαθητών

 • Άρθρο 23 – Φοίτηση
 • Άρθρο 24 – Περιπτώσεις όπου απουσίες δεν λαμβάνονται υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης
 • Άρθρο 25 – Απαλλαγή μαθητών από την ενεργό συμμετοχή σε μαθήματα
 • Άρθρο 26 – Κατ’ ιδίαν διδαχθέντες μαθητές και στρατεύσιμοι – Κατ’ οίκον διδασκαλία
 • Άρθρο 27 – Έλεγχος και καταχώριση των απουσιών
 • Άρθρο 28 – Χαρακτηρισμός φοίτησης, συνέπειες
 • Άρθρο 29 – Ενημέρωση γονέων – Υποχρεώσεις γονέων μαθητών που απουσιάζουν

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ – Παιδαγωγικές δράσεις και μέτρα για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου

 • Άρθρο 30 – Δράσεις για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του σχολείου
 • Άρθρο 31 – Παιδαγωγικά μέτρα και ενέργειες παιδαγωγικού χαρακτήρα
 • Άρθρο 32 – Διαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ – Άλλες διατάξεις

 • Άρθρο 33 – Ιδιωτική Εκπαίδευση
 • Άρθρο 34 – Εκκλησιαστικά Γυμνάσια, Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια και Μουσουλμανικά
  Ιεροσπουδαστήρια Θράκης
 • Άρθρο 35 – Αντιστοιχίες τάξεων Ημερήσιων και Εσπερινών Λυκείων
 • Άρθρο 36 – Παραρτήματα

Η ισχύς της παρούσας υπουργικής απόφασης αρχίζει από το σχολικό έτος 2017-2018 εκτός των άρθρων 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21 και 22, των οποίων η ισχύς αρχίζει από το σχολικό έτος 2018-2019. Κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα της παρούσας υπουργικής απόφασης παύει να ισχύει.

Διαβάστε ολόκληρο το ΦΕΚ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...

Αρέσει σε %d bloggers: