Σύνταξη Στρατολογικών Πινάκων κλάσεως 2026 (αφορά τους γεννηθέντες το 2005)

Οι κηδεμόνες των οποίων τα παιδιά είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Αρρένων του Δήμου Ζωγράφου με έτος γεννήσεως το 2005 παρακαλούνται να συμπληρώσουν και να προσκομίσουν Υπεύθυνη Δήλωση στο Δημαρχείο (Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου) μέχρι και τις 16 Μαρτίου 2021, για να συνταχθούν οι Στρατολογικοί Πίνακες κλάσεως 2026.

Επισυνάπτεται η Υπεύθυνη Δήλωση

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...

Αρέσει σε %d bloggers: