Ύλη Ενδοσχολικών Εξετάσεων, Μάιος-Ιούνιος 2017

Δείτε την ύλη των ενδοσχολικών εξετάσεων, σε μαθήματα του σχολείου μας για τις εξετάσεις Μάιος – Ιούνιος 2017.

Α Λυκείου

Αρχαία ΚΕΙΜΕΝΟ
Ξενοφώντος Ελληνικά, Βιβλίο 2
Από πρωτότυπο: Κεφάλαιο 2 (§1-4, §18-23), Κεφάλαιο 3 (§52-56)
Από μετάφραση: Κεφάλαιο 1 (§25-32), Κεφάλαιο 3 (§11-16)
Θουκυδίδου Ιστορίαι, Βιβλίο 3
Από πρωτότυπο: Κεφάλαια 71-74
Από μετάφραση: Κεφάλαιο 70
Αγγλικά  Above and beyond B2, student’s book, pp 5-29. Workbook, pp 4-19.
Άλγεβρα  §§ 2.3, 2.4 (εκτός των αποδείξεων των ιδιοτήτων 3 και 4), 3.1 , 3.2 , 3.3, 4.1 , 4 .2, 6 .1, 6 .2 (όχι απόσταση σημείων), 6 .3 (όχι συντελεστής διεύθυνσης ευθείας που διέρχεται από δύο σημεία).
Βιολογία
 • Κεφ. 1: σελ. 9 – 13
 • Κεφ. 3: σελ. 43 – 49, σελ. 59- 67
 • Κεφ. 9: σελ. 139 – 140, σελ. 150 – 155, σελ. 162 – 164
 • Κεφ. 12: σελ. 203-205, σελ. 210-211, σελ. 219, σελ. 224-227
 • Τα εξής κείμενα:
  ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΗΡΕΜΙΑΣ-ΝΕΥΡΙΚΗ ΩΣΗ. Όταν ένα νευρικό κύτταρο ηρεμεί (δηλαδή δεν παράγει και δεν μεταβιβάζει μηνύματα), μεταξύ της εξωτερικής και της εσωτερικής επιφάνειας της μεμβράνης του, καταγράφεται μια συγκεκριμένη διαφορά δυναμικού, που ονομάζεται δυναμικό ηρεμίας. Στην περίπτωση που το νευρικό κύτταρο δεχτεί ένα ερέθισμα, το δυναμικό αυτό μεταβάλλεται και, τελικώς, αποκτά μια τιμή που ονομάζεται δυναμικό ενέργειας. Η μεταβίβαση αυτής της μεταβολής κατά μήκος του νευρικού κυττάρου, ονομάζεται νευρική ώση και αποτελεί το είδος του μηνύματος που παράγουν και μεταβιβάζουν τα νευρικά κύτταρα.
  ΕΜΜΗΝΟΡΥΣΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ. 
  Από την ωρίμανση ενός ωαρίου μέχρι την ωρίμανση του επόμενου, σε περίπτωση που δεν συμβεί γονιμοποίηση, συμπληρώνεται ένας κύκλος που ονομάζεται έμμηνος κύκλος. Ο κύκλος αυτός διαρκεί περίπου 28 ημέρες. Οι επιστήμονες θεωρούν ως 1η ημέρα του κύκλου την ημέρα έναρξης της έμμηνης ρύσης (περιόδου).
  1η – 5η ημέρα: Το ωάριο που δεν έχει γονιμοποιηθεί αποβάλλεται μαζί με βλέννα, αίμα και κυτταρικά υπολείμματα μέσω του κόλπου.
  6η – 13η ημέρα: Ένα ωάριο ωριμάζει σε μία από τις δύο ωοθήκες. Το ενδομήτριο γίνεται παχύτερο. Ετοιμάζεται να δεχτεί το έμβρυο και να βοηθήσει στην ανάπτυξή του, σε πε΄ριπτωση που το ωάριο γονιμοποιηθεί.
  14η ημέρα: Το ωάριο ελευθερώνεται στη σάλπιγγα (ωορρηξία) και ξεκινάει το ταξίδι του με προορισμό τη μήτρα. Η γονιμοποίησή του μπορεί να γίνει μόνο το χρονικό διάστημα που βρίσκεται στη σάλπιγγα.
  15η – 28η ημέρα: Αν το ωάριο γονιμοποιηθεί, το ζυγωτό αρχίζει να διαιρείται καθώς κινείται προς τη μήτρα. Όταν φτάσει στη μήτρα, το έμβρυο εμφυτεύεταιστο ενδομήτριο. Αν το ωάριο δεν γονιμοποιηθεί, θα αρχίσει ένας νέος έμμηνος κύκλος.

Στην εξεταστέα ύλη συμπεριλαμβάνονται σχήματα, εικόνες και ασκήσεις-ερωτήσεις που σχετίζονται με την παραπάνω ύλη. Δεν περιλαμβάνονται στην εξεταστέα ύλη έγχρωμοι πίνακες και ενθέματα που έχουν στόχο επιπλέον πληροφόρηση.

Γεωμετρία Κεφ. 3: §§3.1, 3.2 , 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.14, 3.15, 3.16.
Κεφ. 4: §§4.1, 4.2, 4.4, 4.6, 4.7.
Κεφ. 5: §§5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11.
Στην εξεταστέα ύλη περιλαμβάνονται και οι ασκήσεις του βιβλίου που αντιστοιχούν στις παραπάνω παραγράφους.
Εικαστικά  
Ευρωπαϊκός Πολιτισμός Κεφάλαιο Πρώτο : σελίδες 7, 8, 9, 10
Κεφάλαιο Τρίτο : σελίδες 33, 34, 35,37, 38, 41, 42, 43.
Κεφάλαιο Πέμπτο: σελίδες 59, 60, 61, 62, 63, 64.
Κεφάλαιο Εκτο : σελίδες 67, 68, 69.
Εφαρμογές Πληροφορικής  
Θρησκευτικά 1.1 ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, 1.2 ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ, 1.4 ΗΘΟΣ, 1.5 ΑΓΙΟΤΗΤΑ, 2.1 ΠΙΣΤΗ, 2.4 ΓΙΟΡΤΗ, 2.5 ΣΩΤΗΡΙΑ, 3.1 ΕΚΚΛΗΣΙΑ, 3.2 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ, 3.4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ, 3.5 ΟΡΙΑ / ΝΟΜΟΣ, 4.3 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, 5.1 ΘΑΝΑΤΟΣ, 5.2 ΑΜΑΡΤΙΑ
Ιστορία 1. Ομηρική εποχή:σελ. 76 (πρώτη παράγραφος της ενότητας), σελ. 80-82 Οικονομική και πολιτική οργάνωση

2. Αρχαϊκή εποχή: σελ. 84 Αρχαϊκή εποχή (οι δυο εισαγωγικές παράγραφοι), σελ. 84 Η γένεση της πόλης κράτους, σελ . 84-85 Η σημασία του θεσμού της πόλης – κράτους, σελ. 88 Η αντιμετώπιση της κρίσης, σελ. 89-92 Συνέπειες του β’ αποικισμού, σελ. 92-94 Τα πολιτεύματα

3. Κλασική εποχή: Κλασική εποχή (εισαγωγικό τμήμα), σελ. 98- 99 Η συμμαχία της Δήλου- Αθηναϊκή ηγεμονία, σελ. 100 Αθηναϊκή ηγεμονία (1 παράγραφος), σελ. 100-103 Η εποχή του Περικλή, η πρώτη και τελευταία παράγραφος της υποενότητας Η κρίση της πόλης κράτους, σελ. 105-106 Η πανελλήνια ιδέα, σελ. 107-108 Το συνέδριο της Κορίνθου, σελ. 109-112 Το έργο του Μεγάλου Αλεξάνδρου

4. Ελληνιστική εποχή: σελ.127-129 Τα χαρακτηριστικά του ελληνιστικού κόσμου (μέχρι τα βασίλεια της Ανατολής), Ελληνιστικός πολιτισμός, σελ. 142-143 Η γλώσσα, σελ. 144 Τα γράμματα (το εισαγωγικό σημείωμα)

5. Ρωμαϊκός κόσμος: σελ. 170-172 Η ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της, σελ. 172-174 Η συγκρότηση της Ρωμαϊκής πολιτείας, σελ. 175-176 Η επικράτηση των Ρωμαίων

6. Η ρωμαϊκή αυτοκρατορία: σελ. 208-211 Η εποχή του Αυγούστου (μέχρι την επέκταση των συνόρων), σελ. 216 Έτσι … νομοδιδάσκαλοι

Καλλιτεχνική
Παιδεία/Θεατρολογία
I. – σελ. 8-10: Το αρχαίο θέατρο. Από τη λατρευτική όρχηση στο δράμα.
II. –σελ. 22: Από το δραματικό κείμενο στη θεατρική παράσταση. Ο ρόλος του σκηνοθέτη. – σελ. 24-25: Η αττική κωμωδία.
III.- σελ. 38: Οι συντελεστές της θεατρικής παράστασης. Η επικράτεια του ηθοποιού. – σελ. 40-42: Η commedia dell’ arte.
IV. –σελ. 54: Θεωρίες του θεάτρου. – σελ. 56-57: Το ελισαβετιανό θέατρο και ο Ουίλλιαμ Σαίξπηρ.
V. –σελ. 72: Γνωρίσματα του δραματικού λόγου.
VI. – σελ. 88: Ο χώρος και ο χρόνος στο θέατρο.
Νεοελληνική
Γλώσσα
Ως εξεταστέα ύλη ορίζονται από το σχολικό εγχειρίδιο «Έκθεση-Έκφραση, τεύχος ΄Α» τα κεφάλαια:Κεφάλαιο Α΄: Γλώσσα και Γλωσσικές ποικιλίες
II. Οι ποικιλίες της γλώσσας
IV. Η δημιουργικότητα της Γλώσσας: οι λειτουργίες της γλώσσας (αναφορική- ποιητική)
VI. Ειδικές γλώσσες (σ. 58)
VII. Η οργάνωση του λόγου: η οργάνωση του λόγου και η πειθώ, η οργάνωση του λόγου και το επιχείρημα, η οργάνωση του λόγου και η αιτιολόγηση, η οργάνωση ευρύτερου κειμένου με αιτιολόγηση (σ. 67-69 και 71-79)
VIII. Θέματα για συζήτηση και έκφραση – έκθεση σχετικά με τη γλώσσα και τη γλωσσομάθειαΚεφάλαιο Β΄: Λόγος
Θέματα για συζήτηση και έκφραση – έκθεση σχετικά με τον αναλφαβητισμό
II. Διάλογος:
Ορισμός (σ. 106), 2. Προϋποθέσεις, 3. Λογοτεχνικός διάλογος
Θέματα για συζήτηση και έκφραση – έκθεση σχετικά με το διάλογο
Λεξιλόγιο
Θέματα για συζήτηση και έκφραση – έκθεση σχετικά με την εφηβεία
Θέματα για συζήτηση και έκφραση – έκθεση σχετικά με την αγάπη και τον έρωταΚεφάλαιο Γ΄ : Περιγραφή
I. Γενικές παρατηρήσεις: 1. Μεθόδευση της περιγραφής (ενεργητική και παθητική σύνταξη), 2. Η γλώσσα της περιγραφής (κυριολεκτική και μεταφορική χρήση της γλώσσας), 3. Το σχόλιο και η οπτική γωνία στην περιγραφή
II. Λεξιλόγιο και γλωσσικές ασκήσεις σχετικό με την περιγραφή ενός χώρου- κτηρίου
IV. Οργάνωση του λόγου: παράγραφος με αναλογίαΚεφάλαιο Δ΄: Αφήγηση
I. Αφήγηση: ορισμός αφήγησης
II. Περιγραφή και αφήγηση
Θέματα για συζήτηση και έκφραση – έκθεση σχετικά με την Τρίτη ηλικία
III. Οργάνωση του λόγου – Συνοχή
Νεοελληνική
Λογοτεχνία
Υπενθύμιση: οι μαθητές εξετάζονται σε αδίδακτο κείμενο ομοειδές ή ομόθεμο με τις παρακάτω ενότητες που έχουν διδαχθεί κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Α) Τα φύλα στη λογοτεχνία

Β) Παράδοση και μοντερνισμός στην ποίηση
Δημοτικό τραγούδι (σ.18-19)
Επτανησιακή Σχολή
Νέα Αθηναϊκή Σχολή
Διαφορές παραδοσιακής – μοντέρνας ποίησης
Λογοτεχνικά ρεύματα: ρομαντισμός, παρνασσισμός, συμβολισμός
Χαρακτηριστικά καβαφικής ποίησης

Πολιτική
Παιδεία
 
Φυσική Κεφ. 1.1: μόνο §§1.1.5 (σελ. 42-45), 1.1.6 (σελ.48) και 1.1.9 (σελ. 52-57)
Κεφ. 1.2: μόνο §§1.2.1 μέχρι και 1.2.7 (σελ. 75-90)
Κεφ. 1.3: μόνο §§1.3.1 μέχρι και 1.3.7 (σελ. 111-123) και 1.3.9 (σελ. 127-129)
Κεφ. 2.1: μόνο §§2.1.1 μέχρι και 2.1.4 (σελ. 163-174)
Και οι ερωτήσεις και ασκήσεις που αντιστοιχούν στην παραπάνω ύλη
Χημεία Κεφ. 2: μόνο §§2.1 (σελ. 44-46) και 2.4 (σελ. 62-66)

 • Από τον πίνακα των πολυατομικών ιόντων (πίνακας 2.4, σελ. 63) να απομνημονευθούν μόνο τα: NO3, CO32-, SO42-, PO43-, OH, NH4+, CN, HCO3, MnO4
 • Από τον πίνακα των αριθμών οξείδωσης (πίνακας 2.5, σελ 64) να απομνημονευθούν μόνο οι αριθμοί οξείδωσης των: K, Na, Ag, Ba, Ca, Mg, Zn, Al, Fe, F, για το Η μόνο ο (+1), για το Ο μόνο ο (-2) και για τα Cl, Br, I μόνο ο (-1).

Κεφ. 3: μόνο από την §3.5 η ενότητα «Πώς συμβολίζονται οι χημικές αντιδράσεις» (σελ. 95-96) και η ενότητα «Μερικά είδη χημικών αντιδράσεων» (σελ. 99-105)

 • Δεν απαιτείται η απομνημόνευση της σειράς δραστικότητας μετάλλων και αμετάλλων, ούτε ο πίνακας αερίων και ιζημάτων (πίνακας 3.1, σελ. 103).
 • Στις αντιδράσεις εξουδετέρωσης δεν περιλαμβάνονται αντιδράσεις με όξινα και βασικά οξείδια

Κεφ. 4: §§4.1 μέχρι και 4.3 (σελ. 127-146)

Και οι ερωτήσεις και ασκήσεις που αντιστοιχούν στην παραπάνω ύλη

 

 

 Β Λυκείου

Αγγλικά  All you need B2+, Units 4-7, Reading, Vocabulary, Grammar, Writing.
Άλγεβρα §§3.1, 3.2 (εκτός της απόδειξης της ταυτότητας 4), 3.3, 3.5, 3.7, 4.1- 4.2, 4.3 (εκτός της υποπαραγράφου Προσδιορισμός ρίζας με προσέγγιση), 4.4, 5.1 ( εκτός ο νόμος της εκθετικής μεταβολής), 5.2 ( εκτός της απόδειξης του τύπου αλλαγής βάσης), 5.3
Αρχαία Γενικής  Κείμενο:
α) Από το πρωτότυπο: στ. 1-99, 280-314, 441-507.
β) Από μετάφραση: στ. 162-279, 315-331, 384-440, 508-581.
Αρχαία
Ανθρωπ. Σπουδών
Α) Διδαγμένο κείμενο: από το βιβλίο «Ρητορικά Κείμενα» της Β΄ τάξηςΕισαγωγή
1) σ. 15-20: Κεφ. Ε´ Τα είδη του ρητορικού λόγου, Κεφ. Στ´ Τα μέρη του ρητορικού λόγου
2) σ. 79-80: Εισαγωγή στο Λόγο Ὑπέρ ΜαντιθέουΚείμενο
Λυσίας, Ὑπέρ Μαντιθέου
§ 4-12 και § 18-19B) Αδίδακτο κείμενο
Γραμματική
Παραθετικά επιθέτων και επιρρημάτων
Αντωνυμίες: προσωπική, δεικτική (οὗτος-αὕτη-τοῦτο), αναφορικές (ὅς-ἥ-ὅ και ὅστις-ἥτις-ὅ,τι), ερωτηματική (τίς –τί), αόριστη (τίς- τί) και αυτοπαθητική.
Η κλίση του λύω-λύομαι
Παθητικός μέλλοντας και αόριστος α΄ και β΄
Αόριστος β΄
Η κλίση των ρημάτων δείκνυμι- δείκνυμαι, ἵστημι-ἵσταμαι και τίθημι-τίθεμαι.Συντακτικό
Αντικείμενο
Κατηγορούμενο
Απρόσωπη σύνταξη
Απαρέμφατο
Μετοχές
Ομοιόπτωτοι και ετερόπτωτοι ονοματικοί προσδιορισμοί
Δευτερεύουσες ονοματικές προτάσειςΑρχικοί χρόνοι ανώμαλων ρημάτων:

 ἀγγέλλω – ἀγγέλλομαι

ἄγω – ἄγομαι
αἴρω – αἴρομαι

αἱρῶ – αἱροῦμαι

ἀκούω

ἀφικνέομαι-οῦμαι

βάλλω – βάλλομαι
βούλομαι

γίγνομαι

δείκνυμι – δείκνυμαι

δοκέω, δοκεῖ

εἰμί
ἕπομαι

εὑρίσκω- εὐρίσκομαι

ἔχω

ἡγέομαι-οῦμαι

(ἀπο) θνῄσκω
ἵστημι – ἵσταμαι
κρίνω – κρίνομαι

κτάομαι-ῶμαι

λαμβάνω – λαμβάνομαι

λέγω – λέγομαι

λείπω – λείπομαι
μανθάνω
μένω
νέμω – νέμομαι

ὁρῶ – ὁρῶμαι

πάσχω

πείθω -πείθομαι

πέμπω
πυνθάνομαι

στέλλω – στέλλομαι

τίθημι – τίθεμαι

τυγχάνω
φαίνω – φαίνομαι

φεύγω

φέρω – φέρομαι
φθείρω – φθείρομαι 

Αρχές Φιλοσοφίας
Βασικές
Αρχές
Κοινωνικών
Επιστημών
Κεφ. 1: (εκτός την παράγραφο 1.3)
Κεφ. 2: (εκτός τις παραγράφους 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.10)
Κεφ. 3: (εκτός τις παραγράφους 3.2, 3.3, 3.4.5)
Κεφ 4: (μόνο τις παραγράφους 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7)
Βιολογία Κεφ. 1: §1.2 (σελ. 20-32) (μόνο πρωτεΐνες και νουκλεικά οξέα)
Κεφ. 3: § 3.2 (σελ. 82-88)  
Κεφ. 4: §§4.2, 4.3 (σελ. 123-145)  
Γεωμετρία §§8.1, 8.2 (χωρίς τις αποδείξεις των θεωρημάτων Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, και τις εφαρμογές 1, 2 και 3), 9.1 -9.2, 9.4 ( χωρίς την εφαρμογή 2), 10.3, 10.4 (εκτός των αποδείξεων των τύπων Ι και ΙΙΙ), 10.5 (χωρίς την απόδειξη του θεωρήματος ΙΙ), 11.1, 11.2 (εκτός των αποδείξεων), 11.3 ( εκτός των εφαρμογών 2, 3), 11.4 , 11.5 , 11.6 , 11.7
Εισαγωσή Η/Υ Κεφ. 2.1 Πρόβλημα: §§2.1.1, 2.1.2, 2.1.4 – σελ.: 13-14 , 16-18
Κεφ. 2.2 Αλγόριθμοι: §§2.2.1, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7 , 2.2.7.1, 2.2.7.2, 2.2.7.3 – σελ.: 19 , 27-29 , 31-38
Κεφ. 2.3 Προγραμματισμός: §2.3.1.1 – σελ.: 55-58
Κεφ. 3.3 Δίκτυα: §3.3.1 – σελ.: 87Οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση να επιλύουν απλά προβλήματα με την βοήθεια εντολών ψευδογλώσσας
Θρησκευτικά 1.1 ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ, 1.2 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, 1.4 ΛΥΤΡΩΣΗ, 1.5 ΑΘΕΪΑ, 2.2 ΑΝΤΑΜΟΙΒΗ, 2.3 ΠΑΡΑΔΟΣΗ, 3.2 ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ, 3.3 ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ, 3.5 ΕΚΚΟΣΜΙΚΕΥΣΗ, 4.2 ΜΥΘΟΣ, 4.4 ΙΣΤΟΡΙΑ, 4.5. ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ, 5.1 ΒΙΟΗΘΙΚΗ
Ιστορία  Κεφάλαιο Ι Από το θάνατο του Ιουστινιανού ως την αποκατάσταση των εικόνων και τη συνθήκη του Βερντέν (565-843)
-σ. 12-14, Ενότητα 2β. Εσωτερική αναδιοργάνωση, 2γ. εξελληνισμός του κράτους,
-σ.17-18, Ενότητα 4. Οι αραβικές κατακτήσεις και οι συνέπειές τους από: «Οι αραβικές κατακτήσεις έθεσαν τέρμα…μικρασιατικών πληθυσμών»,
-σ. 19-21, Ενότητα 5. Η εικονομαχία,
-σ. 26-28, Ενότητα 8β. Οι Καρολίδες και η ακμή της φραγκικής δύναμης, 8γ. Το πρόβλημα των δύο αυτοκρατοριών.
Κεφάλαιο ΙΙ. Η εποχή της ακμής: Από τον τερματισμό της εικονομαχίας ως το σχίσμα των δύο εκκλησιών (843-1054)
-σ. 36-37, Ενότητα 3. Κοινωνία,
-σ. 38-39, Ενότητα 4α. Η διοίκηση, 4β. Οι σχέσεις κράτους- εκκλησίας
-σ. 45 -46, Ενότητα 5στ. Το Σχίσμα μεταξύ των δύο Εκκλησιών,
-σ. 48-49, Ενότητα 7 Οικονομία και κοινωνία στη Δυτική Ευρώπη. Το σύστημα της φεουδαρχίας.
Κεφάλαιο ΙΙΙ. Από το σχίσμα των δύο εκκλησιών ως την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους σταυροφόρους (1054- 1204)
-σ. 53-54, Ενότητα 2β. Ο στρατός και ο θεσμός της πρόνοιας,
-σ. 59-61, Ενότητα 5. Οικονομικές μεταβολές στη Δυτική Ευρώπη,
-σ. 65, Ενότητα 7α. Οι αιτίες,
-σ. 68-69, Ενότητα 7ε. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους.
Κεφάλαιο IV. Η λατινοκρατία και η παλαιολόγεια εποχή (1204-1453). Ο ύστερος Μεσαίωνας στη Δύση.
-σ. 83-84, Ενότητα 6β. Η οργάνωση του κράτους των Οθωμανών,
-σ. 85-87, Ενότητα 7. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης,
-σ. 88-90, Ενότητες 8γ. Η κρίση της φεουδαρχίας και 8δ. Η συγκρότηση κρατών και η αιχμαλωσία της Αβινιόν.
Κεφάλαιο VΙ. Απο την άλωση της Κωνσταντινούπολης και τις ανακαλύψεις των νέων χωρών ως τη συνθήκη της Βεστφαλίας (1453-1648)
-σ. 114, Ενότητα 1. Από το Μεσαίωνα στους Νέους Χρόνους,
-σ. 115-119, Ενότητα 2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός,
-σ. 120-121, Ενότητες 3α. Προς αναζήτηση νέων δρόμων και 3β. Οι πρόοδοι στη ναυσιπλοΐα,
-σ. 123 η παράγραφος «Οι πρώτες χώρες που ανακαλύφθηκαν…προκολομβιανούς πολιτισμούς»
-σ. 124-126, Ενότητα 3ε. Η Ευρώπη μετά τις Ανακαλύψεις.
Μαθηματικά
Προσανατ.
 
Νεοελληνική
Γλώσσα
1. Η Είδηση: σελ. 14-65
2. Βιογραφικά είδη: σελ. 71-79, 82-83, 95-98, 114-115, 119-134
3. Παρουσίαση – Κριτική: σελ. 226-233
4. Σημειώσεις – Περίληψη: σελ. 248, 262-273, 280
Νεοελληνική
Λογοτεχνία
Α. ΚΕΙΜΕΝΑ

 1. Αλ. Παπαδιαμάντης, Το μοιρολόγι της φώκιας
 2. Κ. Θεοτόκης, Κατάδικος
 3. Κ. Καρυωτάκης, Είμαστε κάτι…
 4. Γ. Σεφέρης, Ελένη
 5. Ν. Εγγονόπουλος, Νέα περί του θανάτου του Λόρκα
 6. Σ. Μυριβήλης, H μυστική παπαρούνα

 Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Από το βιβλίο της Β’ λυκείου, σ. 9-10 (Η πεζογραφία), σ. 11 (Το μυθιστόρημα) -16, σ. 171, 194-198, 269.

Πολιτική
Παιδεία
 ΚΕΦΑΛΑΙΑ:1,2,3,4,5.
Φιλοσοφία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Ξεκινώντας από την απορία
Ενότητα πρώτη: Η ιδιαιτερότητα της φιλοσοφικής σκέψης.
Ενότητα δεύτερη: Βασικοί στόχοι της φιλοσοφικής δραστηριότητας.
Ενότητα τρίτη: Κλάδοι της φιλοσοφίας και επιστήμες.
Ενότητα τέταρτη: Φιλοσοφία και κοινωνία: 2. Η χρησιμότητα της φιλοσοφίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Κατανοώντας τα πράγματα
Ενότητα τέταρτη: Λογική και Φιλοσοφία: 1. Λόγος και λογική.
Ενότητα πέμπτη: Αριστοτελική λογική.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Αξιολογώντας την πράξη
Ενότητα πρώτη: Αναζήτηση κριτηρίου ηθικής ορθότητας.
Ενότητα δεύτερη: Απορίες και ενστάσεις για τη δυνατότητα ηθικής σκέψης και πράξης.
Ενότητα τρίτη: Η δικαιολόγηση της ηθικής στάσης ζωής.
Ενότητα τέταρτη: Πρακτικές εφαρμογές του ηθικού προβληματισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Ορίζoντας το δίκαιο
Ενότητα πρώτη: Μορφές πολιτικής οργάνωσης των ανθρώπινων κοινωνιών.
Ενότητα δεύτερη: Κοινωνικό συμβόλαιο και δημοκρατικές πολιτείες.

Φυσική
Γενικής
Κεφ. 1: §§1.1, 1.2, 1.4 (Σελ. 13-23, 26-29)
Κεφ. 2: §§2.1-2.5, 2.7-2.9 (Σελ. 63-86, 89-101)
Καθώς και οι ερωτήσεις και ασκήσεις που αντιστοιχούν στην παραπάνω ύλη
Φυσική
Θετικών Σπουδών
Κεφ. 1: μόνο §§1-1 μέχρι και 1-3 (σελ. 8-18)
Κεφ. 2: όλο, δηλαδή §§2-1 μέχρι και 2-7 (σελ. 39-57)
Κεφ. 5: μόνο §§5-6 μέχρι και 5-8 (σελ. 155-162), §§5-9 μέχρι και 5-10 (σελ. 166-168 και 170)
Και οι ερωτήσεις και ασκήσεις που αντιστοιχούν στην παραπάνω ύλη
Χημεία Γενικής Κεφ. 1: §§1.1, 1.2, 1.3, 1.4 (Σελ. 9-22)
Κεφ. 2: §§2.3 (Μόνο χημικές ιδιότητες), 2.3 (Μόνο χημικές ιδιότητες), 2.5 (Μόνο χημικές ιδιότητες), 2.6 (Μόνο χημικές ιδιότητες), 2.8 (Σελ. 48-50, 54-59, 61-62, 67-71)
Κεφ. 3: §§3.1, 3.2 (Σελ. 88-94)
Καθώς και οι ερωτήσεις και ασκήσεις που αντιστοιχούν στην παραπάνω ύλη

 

 

Γ Λυκείου

Αγγλικά  Quick Smart English B2, student’s book, pp 24-45. Workbook, pp 12-23.
ΑΕΠΠ, Θετικών & Οικονομίας-Πληρ. Κεφ. 3: Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι (§§3.2, 3.3, 3.6, 3.7)
Κεφ. 7: Βασικά Στοιχεία Προγραμματισμού (Ολόκληρο)
Κεφ. 8: Επιλογή και Επανάληψη (Ολόκληρο)
Κεφ. 9: Πίνακες (§§9.1, 9.2, 9.3)
Κεφ. 10: Υποπρογράμματα (§§10.4, 10.5, 10.5.1, 10.5.2)Οι μαθητές θα πρέπει:
– να είναι σε θέση να επιλύουν απλά προβλήματα με την βοήθεια εντολών της Γλώσσας,
– να μπορούν να αναπαραστήσουν την διαδικασία επίλυσης με διαγραμματικές τεχνικές (διάγραμμα ροής) αλλά και σε μορφή κωδικοποίησης.
ΑΟΘ  
Αρχαία Ανθρωπιστικού
Προσανατολισμού
A.ΓΝΩΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Από το σχολικό εγχειρίδιο «Αρχαίος Ελληνικός Φιλοσοφικός Λόγος» ορίζονται ως εξεταστέα ύλη τα παρακάτω:
α) Κείμενα (ΕΝΤΟΣ εξεταστέας ύλης οι ενότητες)
– Πλάτωνος Πρωταγόρας : 5 , 6 , 7
– Πλάτωνος Πολιτεία : 11 (συμπεριλαμβανομένης και της εισαγωγής: «Η αλληγορία του σπηλαίου») , 12 ,13
– Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια : 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10
– Αριστοτέλους Πολιτικά: 11 , 12 , 13, 15 , 16 , 18, 20β)Εισαγωγές (ΕΝΤΟΣ εξεταστέας ύλης)
– ΣΩΚΡΑΤΗΣ (Οι φιλοσοφικές ιδέες του Σωκράτη. Διαλεκτική, μαιευτική , ειρωνεία. Η αναζήτηση των ορισμών, η επαγωγική μέθοδος και η ηθική)
– Ο ΠΛΑΤΩΝ (Ο βίος του .Τα ταξίδια του Πλάτωνα και η σικελική εμπειρία. Η ίδρυση της Ακαδημίας)
– ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ [Η διάρθρωση του λόγου και τα πρόσωπα (Εισαγωγή: Ο Σωκράτης διηγείται τη συζήτησή του με τον Πρωταγόρα σε έναν φίλο του. Πρόλογος: Ο Ιπποκράτης και η σφοδρή του επιθυμία να γίνει μαθητής του Πρωταγόρα. Ο Σωκράτης στο σπίτι του Καλλία), Η φιλοσοφική σημασία του διαλόγου]
– ΠΟΛΙΤΕΙΑ (Νεανικές φιλοδοξίες και απογοητεύσεις. Η συγγραφή της Πολιτείας. Οι τρεις τάξεις. Η αγωγή των φυλάκων. Οι φιλόσοφοι – βασιλείς. Η δικαιοσύνη.)
– ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ (Πότε και πού γεννήθηκε ο Αριστοτέλης- Λίγα λόγια για την καταγωγή. Ο Αριστοτέλης στην Ακαδημία του Πλάτωνα : μαθητής πρώτα , δάσκαλος στη συνέχεια. Ο Αριστοτέλης στη Μακεδονία: δάσκαλος του Αλέξανδρου. Επιστροφή Αριστοτέλη στην Αθήνα: αρχίζει η Τρίτη περίοδος της φιλοσοφικής του δραστηριότητας. Ο Αριστοτέλης διδάσκει στο Λύκειο. Ο Αριστοτέλης εγκαταλείπει οριστικά την Αθήνα- Το τέλος της ζωής του).
– ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ (Εισαγωγή)Β. ΑΓΝΩΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Για την εξέταση του αγνώστου ορίζονται τα εξής:ΕΝΤΟΣ εξεταστέας ύλης είναι
1. Γραμματική
• το ρήμα εἰμί
• βαρύτονα ρήματα (φωνηεντόληκτα , χειλικόληκτα , ουρανικόληκτα, οδοντικόληκτα, υγρόληκτα/ενρινόληκτα)
• συνηρημένα (έω –ῶ, άω –ῶ) ενεργητική και μέση φωνή
• αόριστοι β΄ (ενεργητικοί – μέσοι – παθητικοί)
• α΄, β΄, γ΄κλίση ουσιαστικών
• παραθετικά επιθέτων – επιρρημάτων (ομαλά και ανώμαλα)
• αντωνυμίες αναφορικές-αόριστες-δεικτικές-ερωτηματικές2. Συντακτικό
• Κύριοι όροι πρότασης (υποκείμενο – αντικείμενο – κατηγορούμενο –γενική κατηγορηματική)
• Το απαρέμφατο και η σύνταξή του
• Ομοιόπτωτοι ονοματικοί προσδιορισμοί (επιθετικός-κατηγορηματικός , παράθεση-επεξήγηση)
• Η χρήση των πλάγιων πτώσεων ως ονοματικών ετερόπτωτων και επιρρηματικών προσδιορισμών
• Δοτικές προσωπικές
• Δευτερεύουσες προτάσεις (ονοματικές – επιρρηματικές)
• Αναφορικές-επιρρηματικές-κατηγορηματικές μετοχές
Βιολογία Γενικής
Παιδείας.
Κεφ. 1: σελ. 9-10 (§ 1.1), σελ. 23-26 (§ 1.2.2), σελ. 47-49 (§ 1.3.4), σελ. 61-63 (§ 1.5).
Κεφ. 2: σελ. 69-73 (εισαγωγή και §§ 2.1, 2.1.1), σελ. 75-77 (§§ 2.2, 2.2.1, 2.2.2), σελ. 101-102 (§ 2.4.3), σελ. 108-110 (Ρύπανση υδάτων).
Κεφ. 3: σελ. 119-130 (§§ 3.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5), σελ. 132-134 (§ 3.2, 3.2.1), σελ. 143-145 (§§ 3.4, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3), σελ. 147-150 (§§ 3.4.5, 3.4.6), σελ. 151-152 (Μόνο το απόσπασμα: «Όπως σε κάθε βιολογικό είδος με μεγάλη εξάπλωση … αποκλίσεις στη συχνότητα εμφάνισης των αλληλομόρφων»).Και οι ερωτήσεις και ασκήσεις που αντιστοιχούν στην παραπάνω ύλη
Βιολογία Θετ. Σπουδ.
Κεφ. 1, 2, 4, 7, 8, 9
Και οι ερωτήσεις και ασκήσεις που αντιστοιχούν στην παραπάνω ύλη
Γαλλικά βιβλίο : Le nouveau taxi.
Les textes: Shopping p. 28
                    C’ est par ou ? p.36
                    Bon voyage. p.38
Grammaire : Les adjectifs démonstratifs.
                       Les adjectifs interrogatifs.
                       L’ interrogation.
                       Les verbes des 3 groupes.
Expression écrite: La présentation d’un CV
                                 Des dialogues: Demander son chemin.
                                                            Indiquer la direction.
                                                            Indiquer le moyen de transport.
Θρησκευτικά 1.1 ΕΠΙΣΤΗΜΗ, 1.2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, 1.3 ΓΕΝΕΤΙΚΗ, 2.1 ΠΛΟΥΤΟΣ, 2.3 ΣΥΜΒΙΩΣΗ, 2.4 ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ, 3.2 ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Ιστορία
Γενικής
Από το βιβλίο «Ιστορία του Νεότερου και του Σύγχρονου Κόσμου (από το 1815 έως σήμερα) της Γ΄ Τάξης Γενικού Λυκείου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : Η ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΝ 19ο ΑΙΩΝΑ (1815-1871)

 1. Το Συνέδριο Ειρήνης της Βιέννης (1814-1815) (σ. 9-12)
 2. Τα εθνικά και φιλελεύθερα κινήματα στην Ευρώπη (σ. 13-15)
 3. Η Ελληνική Επανάσταση του 1821:
  Ο χαρακτήρας της Ελληνικής Επανάστασης (σ. 16)
  Η έκβαση της Επανάστασης (σ. 31-33)
 4. Το ελληνικό κράτος και η εξέλιξή του (1830-1881) (σ. 34-37)
 5. Το Ανατολικό Ζήτημα και ο Κριμαϊκός Πόλεμος (σ. 38-40)
 6. Η Βιομηχανική Επανάσταση (σ. 41-43)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΑΠΟ ΤΟΝ 19ο ΣΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ (1871-1914)

 1. Η ακμή της ευρωπαϊκής αποικιοκρατίας (σ. 53-56)
 2. Προσπάθειες για τον εκσυγχρονισμό της Ελλάδας (σ. 60-62)
 3. Εθνικά κινήματα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη (σ. 63-67)
 4. Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι (1912-1913) (σ. 68-73)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ : Ο Α΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ (σ.75-96)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ : Η ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ

 1. Εσωτερικές εξελίξεις στην Ελλάδα (1923-1930) (σ. 101-103)
 2. Η διεθνής οικονομική κρίση και οι συνέπειές της (σ. 104-105)
 3. Η Ελλάδα κατά την κρίσιμη δεκαετία 1930-1940 (σ. 106-108)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε: Ο Β΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

 1. Η συμμετοχή της Ελλάδας στο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και η Εθνική Αντίσταση (σ. 118-124)
 2. Τα εγκλήματα πολέμου κατά της ανθρωπότητας- Το ολοκαύτωμα- Συνέπειες Β΄ Παγκοσμίου (σ. 129-133)
Ιστορία Προσανατο-
λισμού
1. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
  Γ. ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 20Ο ΑΙΩΝΑ (σελ. 42-54)
2. Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1821-1936)
  Β. Χειραφέτηση και αναμόρφωση (σελ. 70-79)
  Γ. Δικομματισμός και εκσυγχρονισμός (σελ. 80-88)
  Δ. Ανανέωση – Διχασμός
     1. Το κόμμα των Φιλελευθέρων (σελ. 89-92)
     2. Τα αντιβενιζελικά κόμματα (σελ. 92-93)
     3. Τα αριστερά κόμματα (σελ. 93)
3. ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1821-1930)
  Β. Μικρασιατική καταστροφή (σελ. 144-152)
  Γ. Η αποκατάσταση των προσφύγων (σελ. 153-159)
  E. Η ένταξη των προσφύγων στην Ελλάδα (σελ. 163-169)
4. ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ
  Ε. Η περίοδος της αυτονομίας και η ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα (σελ. 206-220)
Ιστορία Κοινωνικών Επιστημών Κεφάλαιο. 1: Επιστήμη και Κοινωνικές Επιστήμες
Παράγραφος: 1.2.: Η εξέλιξη των κοινωνικών επιστημών μέχρι τον 16ο αιώνα
Υποπαράγραφοι: 1.2.3, 1.2.4.Κεφάλαιο. 3: Θεμελιωτές των Κοινωνικών Επιστημών
Παράγραφος 3.1.: Πολιτική Επιστήμη
Υποπαράγραφοι: 3.1.2, 3.1.3
Παράγραφος 3.2: Οικονομική επιστήμη
Υποπαράγραφοι: 3.2.2, 3.2.4.
Παράγραφος 3.4.: Ψυχολογία
Υποπαράγραφοι: 3.4.1., 3.4.4.
Παράγραφος 3.5.: Ανθρωπολογία
Υποπαράγραφοι: 3.5.1, 3.5.4, 3.5.5Κεφάλαιο. 5: Σύγχρονη Κοινωνική Οργάνωση και Συμπεριφορές
Παράγραφος: 5.1 Η Σύγχρονη Κοινωνική Πραγματικότητα
Υποπαράγραφοι: 5.1.4
Παράγραφος: 5.2 Φαινόμενα κοινωνικού κατακερματισμού που απαιτούν σύνθετη επιστημονική προσέγγιση
Υποπαράγραφοι: 5.2.1, 5.2.2
Ιστορία της Τέχνης ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ: σελίδες : 137, 141, 142 (πίνακας) 144(πίνακες)
ΜΑΝΙΕΡΙΣΜΟΣ: σελίδες : 152, 153 (πίνακες) 155 (πίνακες)
ΜΠΑΡΟΚ : σελίδες :162, 170 (πίνακας) 171 (πίνακας)
ΙΜΠΡΕΣΣΙΟΝΙΣΜΟΣ : σελίδες : 232, 233, 239 (πίνακες)
Κοινωνιολογία α) Εισαγωγή
β) Κεφάλαια: 6, 8, 9
Λατινικά Ανθρ. Σπουδών Κείμενα για μετάφραση: 7, 11, 13, 14, 15, 21, 24, 25, 34, 36, 43.Α΄ τεύχος: τα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα που περιλαμβάνονται στις ενότητες 1-20.
Β΄ τεύχος: τα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα που περιλαμβάνονται στις ενότητες 21-32, 33 (παρατήρηση 1), 34-36, 38, 39, 42, 43-44.Προτάσεις: αιτιολογικές, τελικές, χρονικές, υποθετικές, αναφορικές, ευθείες ερωτήσεις και πλάγιες ερωτηματικές.Συντακτικές μετατροπές:
Μετατροπή από Ενεργητική Σύνταξη σε Παθητική και αντίστροφα.
Εκφορά απαγόρευσης.
Εκφορά τόπου.
Εκφορά σκοπού.
Ανάλυση μετοχής σε δευτερεύουσα πρόταση.
Λογοτεχνία Ανθρωπ. Σπουδών  
Μαθηματικά Γενικής Παιδείας §§1.2, 1.3, 1.4 (όχι κριτήριο δεύτερης παραγώγου), 2.3 ( χωρίς τις υποπαραγράφους Εκατοστημόρια , Επικρατούσα τιμή και Ενδοτεταρτημοριακό εύρος), 3.1, 3.2
Μαθηματικά
Θετικού/Οικον. & Πληροφ. Προσαν/
Κεφ. 1: §§1.2 (από σελίδα 23 μέχρι σελίδα 26), 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8.
Κεφ. 2: §§2.1(από σελίδα 95 μέχρι 96 και από σελίδα 99 μέχρι σελίδα 101), 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9
Στην εξεταστέα ύλη περιλαμβάνονται και οι ασκήσεις του βιβλίου που αντιστοιχούν στις παραπάνω παραγράφους.
Νεοελληνική
Γλώσσα
Από το σχολικό εγχειρίδιο «’Εκθεση – Έκφραση, τεύχος Γ’» (αναθεωρημένη έκδοση) ορίζονται ως εξεταστέα ύλη τα παρακάτω κεφάλαια:
Κεφ.1 : Η ΠΕΙΘΩ [ΕΚΤΟΣ εξεταστέας ύλης οι σελίδες 46 -57 (Η πειθώ στη διαφήμιση) 58 – 63 (Η πειθώ στο δικανικό λόγο), 64 – 79 (Η πειθώ στον πολιτικό λόγο)].
Κεφ. 2 :ΤΟ ΔΟΚΙΜΙΟ [ΕΚΤΟΣ εξεταστέας ύλης οι σελίδες 130 – 141, 148 – 152, 155 – 157, 164 – 174, 192 – 198].
Κεφ. 3 : ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΑΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ [ΕΚΤΟΣ εξεταστέας ύλης οι σελίδες 213 – 219, 231 – 247].
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΔΙΑΒΑΖΩ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ
Νεοελληνική
Λογοτεχνία
Από το σχολικό εγχειρίδιο «Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, τεύχος Γ’» ορίζονται ως εξεταστέα ύλη τα παρακάτω κείμενα:
– Μ. Αναγνωστάκη Νέοι της Σιδώνος, 1970
– Τ. Σινόπουλου Ο Καιόμενος
– Αντ. Σαμαράκη Το ποτάμι
– Μάριου Χάκκα Το ψαράκι της γυάλας
Φυσική Θετ. Προσαν. Κεφ. 1: μόνο §§1.1 μέχρι και 1.3 (σελ. 8-14) και 1.7 (σελ. 25-28)
Κεφ. 4: όλο, δηλαδή §§4-1 μέχρι και 4-10 (σελ. 109-131)
Κεφ. 5: μόνο §§5.1 μέχρι και 5.4 (σελ. 154-159)
Και οι ερωτήσεις και ασκήσεις που αντιστοιχούν στην παραπάνω ύλη
Χημεία Θετ. Προσανατ. Κεφ. 5: §§5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 (σελ. 137-143 & σελ 145-164) (όχι οι Δείκτες-Ογκομέτρηση)
Κεφ. 6: §§6.1, 6.2, 6.3, 6.4 (σελ. 203-225 (Όχι η ηλεκτρονιοσυγγένεια))
Κεφ. 7: §7.1 (253-263), §7.3 (σελ. 279-293 – Εκτός η αρωματική υποκατάσταση: σελ. 285-286), §7.4 (Αλογονοφορμική αντίδραση – σελ. 303-304)  

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...

Αρέσει σε %d bloggers: